نمونه ای از گرافیک در نرم افزار revit architecture

درخواست حذف این مطلب

ا توجه به مباحثی که قبلا در مورد گرافیک و رندر در نرم افزار revit architecture صورت گرفت ، تصمیم گرفتم ساختمانی را که اخیرا با همکاری یکی از پیش وتان معماری ایران(به دلیل عدم تمایل ایشان از نام بردن اسم وی معذورم) طراحی کردیم و تهیه نقشه ها را در این نرم افزار انجام دادیم ، برای مشاهده شما دوستان و علاقه مندان قرار دهم. در همین راستا تصاویری از گرافیک سایه و نحوه رندر این نرم افزار در ادامه مطلب قرار دادم.

خوشحال می شوم نظراتتون را بگویید


در نمونه های زیر تصویر اول گرافیک سایه و تصویر دوم رندر در نرم افزار revit architecture هست :